Carnaval Oeteldonk

Carnaval Oeteldonk

Al sinds de Middeleeuwen wordt er carnaval gevierd in ’s-Hertogenbosch. Vanwege het grote aantal ongeregeldheden en om alles in goede banen te leiden, werd in 1882 de Oeteldonksche Club van 1882 opgericht. Sinds dat jaar organiseert de club het carnaval in Den Bosch, dat tijdens het feest Oeteldonk heet. Bij de Oeteldonksche Club van 1882 zijn bijna alle carnavalsverenigingen van Den Bosch aangesloten. Ook beheert de club het Oeteldonks Gemintemuzejum, waar de carnavalscultuur en de geschiedenis van Oeteldonk worden uitgelegd. De Oeteldonkse Club organiseert jaarlijks een grote optocht van praalwagens. Sinds de Tweede Wereldoorlog leggen veel carnavalsverenigingen zich toe op het maken van de vaak kunstzinnige wagens.

Speciale organisatiestructuur

Oeteldonk heeft een heel speciale manier van carnaval vieren. Het verschil met andere plaatsen zit hem voornamelijk in de organisatie. De meeste dorpen en steden kiezen een prins carnaval en een raad van elf. Oeteldonk heeft ook een prins, maar die komt van buiten Brabant en spreekt geen dialect maar ABN: prins Amadeiro. Hij houdt tijdens het Open Hof, waarmee het feest begint, de troonrede. Prins Amadeiro wordt niet gekozen, maar voor het leven aangesteld en arriveert per trein. Hij wordt opgewacht door burgervaojer Peer vaan den Muggenheuvel, die gedurende het carnaval de baas is in Oeteldonk. Hij wordt bijgestaan door de Adjudant, Kees Minkels, en veldwachter Dries Pakaon.

De organisatie berust bij de Oeteldonksche Club van 1882. Hierbinnen zijn elf ‘ministeries’ actief, die als afdelingen binnen de club opereren: bijvoorbeeld het Ministerie van Financiën, het Ministerie van Optocht, het Ministerie van Jeugdzaken en het Ministerie van Protocol. Elk ministerie wordt geleid door een minister. De elf ministers samen vormen de ministerraad, die de Oeteldonksche Club van 1882 bestuurt. Het Bossche carnaval is met deze organisatievorm uniek in Nederland.

Bacchusdagen

De geschiedenis van het carnaval in ’s-Hertogenbosch gaat ver terug. Zo blijkt uit een document uit 1383 dat er met vastenavond hanengevechten werden gehouden. Uit laatmiddeleeuwse rekeningen blijkt dat er veel werd gegeten en gedronken. Ook waren er steekspelen en kluchten. In de Staatse tijd (1629-1794), toen Noord-Brabant als generaliteitsland gold, was het openlijk uitoefenen van katholieke feesten, dus ook carnaval, verboden. De Bosschenaars vierden het feest toen vooral binnenshuis. Afgaande op de jaarlijkse verhoging van boetes aangaande de ‘Masquerade’ of de ‘Bacchusdagen’, blijkt dat het feest ook in die tijd erg geliefd was. Nog steeds is het Bossche carnaval heel populair. De echte Bosschenaar is opgegroeid met carnaval en bij veel huizen wordt gedurende het feest de carnavalsvlag gehesen.

Foto: www.oeteldonk.org

  • Datum:
  • Organisatie:Vereniging de Oeteldonksche Club van 1882
  • Adres:Postbus 1123
  • Postcode:5200BD
  • Plaats:'s-Hertogenbosch
  • Provincie:Noord-Brabant
  • Land:Netherlands
  • Website:
  • Meer tradities:

Op zoek naar Nederlandse tradities

webwinkel